Perquè diem “MARE DE DÉU”

La darrera raó de designar a “Maria Verge” per aquestes terres de migjorn com “Mare de Déu” hi ha que cercar-la a bressol del mateix cristianisme. La veritat que Maria siga Mare de Déu és part de la fe de tots els cristians. Fou proclamada dogmàticament en el Concili d’Éfeso, l’any 431 i és el primer dogma Marià. Aquesta denominació tan característica ve com a reforç a l’errònia idea que Maria tan sols era mare del Jesús home.

      El segle V, Nestorio, Patriarca de Constantinople, afirmava els següents punts: Que hi ha dues persones distintes en Jesús, una divina i d’altra humana, les seues dues naturaleses no estaven unides. Per tant, Maria no és la Mare de Déu, doncs és solament la Mare de Jesús home. Jesús nasquí de Maria sol com a home i més tard "assumí" la divinitat, i per això diem que Jesús és Déu.

Veiem que aquests errors de Nestorio, en negar que Maria és Mare de Déu, nega al temps que Jesús fora una persona divina.

La doctrina referent a Maria està totalment lligada a la doctrina referent a Crist. Confondre una és confondre l’altra. Quan l’església defèn la maternitat divina de Maria està defenent la veritat que, el seu fill, Jesucrist és una persona divina.

Veiem com es desenvoluparen els fets:

Concili d’Éfeso

L’any 431, es portà a terme el Concili d’Éfeso on es proclamà oficialment que Maria és Mare de Déu (Theotokos). El dogma de Maria Mare de Déu conte dues veritats:
 • 1) Maria és veritablement mare: Açò significa què ella contribuí en tot en la formació de la naturalesa humana de Crist, com tota mare contribueix a la formació del fill del seu ventre.
 • 2) Maria és veritablement mare de Déu: Ella concebí i donà a llum a la segona persona de la Trinitat, segons la naturalesa humana que Ell assumí.


 • El títol Mare de Déu era utilitzat des de les primeres oracions cristianes. En el Concili d’Éfeso, es canonitzà el títol Theotokos, que significa Mare de Déu. A partir d’eixe la divina maternitat constituí un títol únic de prestigi i gloria per a la Mare de Déu fet carn. Més tard també fou proclamada i profunditzada per altres concilis universals, com el de Caledònia (451) i el segon de Constantinople (553).

        Al segle XIV s’introdueix dins l’Avemaria la segona part on es diu: "Santa Maria Mare de Déu" en el segle XVIII, s’estén el seu prec oficial a tota l’Església. Aquesta veritat, assumida des del principi per la fe cristiana, tingué una formulació solemne al Concili d’Éfeso (431). En contraposició a Nestorio, que considerava a Maria exclusivament com mare de Jesús-home, aquest Concili posà de relleu el significat essencial de la maternitat de la Verge Maria.

  Sant Ciril d’Alexandria

  Nestorio, patriarca de Constantinople, l’atacà, creant una agria polèmica al si de l’Església. Sant Cirili és el gran defensor de la maternitat divina. Feia ja força temps que el títol de “Mare de Déu” havia sigut donat a Maria.

        El terme de Theotokos (és d’origen popular i tradueix espontàniament l’admiració, l’afecte d’un cor cristià per la Mare d’un Nen que és Déu Salvador. És com el crit de la dona que conta Sant Lucas: «¡Ditxos el ventre que et portà!» com expressió de l’exaltació de la naturalesa humana rebuda per Déu de Maria, en conseqüència, la dignitat d’una Mare. Hem vist que l’Evangeli convida a això des de l’escena de l’Anunciació. Però perquè aquesta manera de vore i de sentir sobrepasse el simple crit d’admiració, perquè aplegue a ser general en la cristiandat sencera a l’aguait de les desviacions possibles d’una “mariolatria”, i per a, sobre tot donar-se compte d’allò que tanca veritats relatives a la Mare de Déu, és necessari temps.

  Aquest sentiment que al llarg de la història del cristianisme i conseqüentment de la nostra història ha estat present fou arreplegat de manera sublim pel poble fidel i adaptat a la seua vida diària sota l’expressió: Mare de Déu.

  Citant En Ramon Arnau, canonge de la catedral de València i professor emèrit de la facultat de Teologia “Sant Vicent Ferrer” de l’arxidiòcesi Valenciana, en la seua conferència “la tradició mariana en la cultura i tradicions valencianes” cita: -aquest títol de “Mare de Déu“ és quasi tan antic com nostra llengua materna, ja que se cita en nombroses obres i cites de l’època posterior al mencionat concili, també és probable que la corrent Nestoriana aplegara a les nostres terres i per a preservar a les florescents comunitats cristianes s’adoptara aquesta terminologia que els aleshores patriarques grecs defensaven amb força-.

  Encara que es tracta d’una visió molt reduïda, espere que augmente el contingut de les nostres tradicionals expressions, saben que hi ha una afirmació teològica de caràcter cristològic i mariològic cada vegada que diem “la mare de Déu”.

  FRANCISCO ALBEROLA VARGAS