Ambaixada del Moro

(Ambaixador moro, avistant el castell, diu):

Fortuna favorable,
posa en ta roda un clau
i mantint-te involuble
sempre emparant-nos ferma i ben constant.

Dóna, deïtat formosa,
de tes benignes mans
les teues franques gràcies
als feliços herois mahometans.

Nostres armes ditxoses
per vós ja són triomfals,
altívoles i ufanes,
de l'infeliç i pobrissó cristià.

Vostre favor, auspici
i prodigiós empar
ens protegix benèvol
i victòries a mils ens ha donat.

Mon cabdill invencible,
Mahomat, a quin braç
no hi ha poder que el vença
en tot el regne ibèric sent tan vast.

Aquell que, ja vençuts
domina pobles tants,
que no troba guarismes
per poder-los tan sols enumerar.


Aquell, davant qui plora
tant de cristià vassall
i poruc s'estremix
pel valor invencible del seu braç.


Aquell, a la fi, insigne
i valerós soldat,
de qui només el nom
fa a l'indígena pobre tremolar.


Vos demane submís
que en l'empresa tenaç
de hui vostra assistència
ens done alé per véncer l'alcoià.

(i continua)

Consulteu:
http://www.associaciosantjordi.org