El valencià a internet

Amb aquestes línies, volem fer una aproximació a l'ús del valencià en les "webs" que tracten la festa de moros i cristians. Com podreu comprovar, hem tingut en compte dos tipus de pàgines: les oficials i les que no ho són. Considerem oficials aquells "webs" que ressenyen explícitament esta oficialitat, tant si es tracta de juntes, associacions, comissions, comparses, filades o fins i tot esquadres. Igualment, hem trobat escaient la qualificació d'oficial per a les pàgines que corresponen a un mitjà electrònic de comunicació festera, el qual, sense estar vinculat a un poble en concret, comporta un gran interés pel seu contingut.

No oficials seran les pàgines personals. És a dir, aquelles fetes per iniciativa pròpia d'un o més festers. Evidentment, esta classificació no té ni de bon tros cap judici de valor implícit. La importància o no de l'oficialitat o de la lliure iniciativa personal ha de ser atorgada pel lector.

L'estudi està format per cent adreces electròniques consultades, vinculades a quaranta pobles diferents. Considerem que aquestes dues xifres aporten un grau de validesa a l'estudi suficientment important. Hem limitat la consulta a poblacions valencianes, atesa la cooficialitat del valencià en el nostre territori. En últim terme, convé assenyalar que no hem considerat les publicacions en uns altres idiomes, diferents del valencià i el castellà, de les pàgines consultades per aquest estudi.

De les pàgines esmentades, n'hem fet esta classificació:

 • pàgines bilingües
 • pàgines només en valencià
 • pàgines només en castellà

Una vegada consultades les cent adreces, hem obtingut aquests resultats:

 • Pàgines bilingües (castellà/valencià): 12
 • Pàgines sols en valencià: 19
 • Pàgines sols en castellà: 69
estadistiques 1 valencià a internet estadistiques 2 valencià a internet

D'aquest primer resultats es poden traure les valoracions següents:

 • la presencia del valencià tan sols arriba a un 31% del total de pàgines consultades (12% + 19%).
 • la presencia exclusiva del castellà s'apropa al 70% del total de pàgines consultades.
 • la presencia de pàgines tan sols en valencià (19) és superior a la de pàgines bilingües (12).

Vegem ara quina relació hi ha entre l'oficialitat d'una pàgina i la presència que hi té el valencià:

 • Pàgines oficials sense contingut en valencià: 50
 • Pàgines oficials amb contingut en valencià: 27
estadistiques 3 valencià a internet

Les dades parlen per si mateixes. Cal impulsar l'ús del valencià no només en molts dels actes que donen forma i personalitat a la festa, sinó en l'àmbit més actual que ocupen: Internet. A més, sembla que, de vegades, l'establiment fester és reticent a un ús normalitzat del valencià.

Des de Cau de la festa de moros i cristians volem que aquestes xifres siguen un punt de reflexió per aquelles entitats que encara no han donat el pas a oferir els seus continguts en valencià. Oferir la possibilitat al públic virtual de triar la llengua a la pàgina principal:

 • augmenta el nivell de qualitat de la publicació
 • dóna mostres de pluralitat
 • fa un gran pas envers el respecte a les lleis estatutàries de la nostra comunitat
 • promou l'ús de la llengua manifestant una sensibilitat cap a aquelles persones que l'utilitzen
 • dónen l'oportunitat de practicar la immersió lingüística a altres

L'enhorabona a aquells festers que normalitzen el seu treball, des del Cau de la festa volem felicitar aquestes iniciatives i posar-nos al temps a la seua disposició i a la de la resta de festers per aquelles tasques de traducció que vulguen presentar-nos.

Miquel Àngel Martínez i Jordi Davó